Ga verder naar de inhoud
Rapporten Copublicatie

Performantie van sociale ondernemingen. Ontwikkeling van een meetinstrument om performantie in kaart te brengen

11 jun. 2014 — L. Moonen - S. Crucke - T. Claeys - A. Decramer

Beschrijving

Dit onderzoek, uitgevoerd door het onderzoeksteam van de Universiteit Gent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) heeft tot doel een gedragen meetinstrument te ontwikkelen dat de organisatorische performantie van sociale ondernemingen in kaart kan brengen. Met organisatorische performantie bedoelen we zowel de concrete output of resultaten die een organisatie behaalt als de processen die de organisatie inzet om deze resultaten te behalen.

Om het beoogde doel te behalen, zet het onderzoeksteam een systematisch onderzoeksproces op dat zich laat samenvatten in drie chronologische stappen: literatuuronderzoek, twee focusgroepen en een Delphi panel.

Een eerste stap focust op de literatuur inzake organisatorische performantie in sociale ondernemingen. Het onderzoeksteam stelt zich de vraag welke maatstaven in de literatuur worden gehanteerd en/of aanbevolen om organisatorische performantie in kaart te brengen. In een tweede stap binnen het onderzoeksproces worden twee focusgroepen ingericht die een praktijkgerichte aanvulling op de literatuur vormen. De focusgroepen hebben tot doel de lijst met dimensies en indicatoren vanuit de literatuur van kwalitatieve feedback te voorzien, alsook zienswijzen en perspectieven met betrekking tot het meten van organisatorische performantie in sociale ondernemingen te inventariseren. Het Delphi panel tot slot heeft tot doel tot consensus te komen over de lijst met indicatoren van organisatorische performantie binnen sociale ondernemingen die vanuit literatuuronderzoek en de focusgroepen werden gegenereerd. Vanuit de analyse van de antwoorden van de respondenten van het Delphi panel, de derde stap binnen het onderzoekproces, komen de onderzoekers na twee antwoordrondes tot de vooropgestelde mate van consensus.

De methodiek resulteert in de selectie van 45 indicatoren die, verdeeld over vijf domeinen, de organisatorische performantie van sociale ondernemingen in kaart kunnen brengen. Het beschreven onderzoeksproces leidt tot de samenstelling van een draftversie van een vragenlijst die de organisatorische performantie van sociale ondernemingen in Vlaanderen in kaart brengt.

A. Decramer

Onderzoeksthema

Werkenden

Referentie

Moonen, L., Crucke, S., Claeys, T., & Decramer, A. (2014). Performantie van sociale ondernemingen. Ontwikkeling van een meetinstrument om performantie in kaart te brengen. (WSE Report 2014 nr. 3). Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie.

Gerelateerde publicaties