You must have Javascript enabled to use this form.

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Januari 2018

Pasgang Katleen
Vanderbiesen Wouter
Werk.Focus

In het derde en vierde kwartaal van 2017 ging de Vlaamse arbeidsmarkt voort op haar elan. De werkloosheid nam verder af, de positieve trend van de werkzaamheid en loontrekkende tewerkstelling bleef aanwezig. De aantrekkende vacaturemarkt, in combinatie met het dalende aantal niet-werkende werkzoekenden, leidde het afgelopen jaar tot een forse afname van de spanningsratio, en bijgevolg tot een steeds krappere arbeidsmarkt.

In dit kwartaalbericht nemen we poolshoogte van de recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de actuele trends geven we in een aantal tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.

Download publicatie: 
Referentie: 

Pasgang, K., & Vanderbiesen, W. (2018). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. Januari 2018 (Werk.Focus 2018 nr.2). Leuven: Steunpunt Werk.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow