Ga verder naar de inhoud

Conjunctuur en trendmonitoring

De Vlaamse arbeidsmarkt evolueert en is onder meer onderhevig aan externe schokken en conjunctuurschommelingen. Daarom is er nood aan korte termijn opvolging. Met het Steunpunt Werk monitoren wij de Vlaamse arbeidsmarkt dan ook op de voet, op vlak van werkzaamheid, werkloosheid, tewerkstelling, vacatures en krapte. Elke zes weken voorzien we een update van deze cijfers via onze tool ‘Trendindicatoren’, waarbij we ook korte duidingen verzorgen. Vier keer per jaar berekenen, bundelen en analyseren we daarnaast de meest recente cijfers van de Vlaamse arbeidsmarkt via de publicatiereeks ‘Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt’..

In deze toepassing bundelen we onze trendindicatoren van de Vlaamse arbeidsmarkt en verzorgen we om de zes weken een nieuwe update. Dit dashboard maakt de cijfers uit het kwartaalbericht vlotter raadpleegbaar en biedt ruimte voor langere tijdreeksen. Vanaf heden kan je de tijdreeksen hier ook downloaden voor verder eigen gebruik.

Elke zes weken worden onze trendindicatoren van een update voorzien. Op de pagina 'Tussentijdse rapportering Trendindictoren' lichten we bij elke nieuwe update van de cijferreeksen kort enkele van de belangrijkste evoluties uit via een korte duiding.

Sinds medio 2016 nemen we met het Steunpunt Werk via de kwartaalberichten poolshoogte van de recentste evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de actuele trends geven we in de kwartaalberichten via een reeks tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.

Via deze toepassing kan je de meest recente arbeidsmarktcijfers terugvinden tot op provinciaal niveau.

In deze intiële fase bevat het dashboard reeds de laatste kwartaalcijfers van de arbeidsreserve voor België, haar gewesten en de provincies. In de toekomst zal deze toepassing gefaseerd worden aangevuld met belangrijkste indicatoren van de werkzaamheid, de werkloosheid en de vacaturemarkt.