Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Arbeidsrekening: Bevolking naar socio-economische positie

16 jul. 2021

Beschrijving

De Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk is een intern consistente raming van kernvariabelen met betrekking tot de arbeidsmarkt op basis van verschillende administratieve bronnen.

Op deze cijferpagina kan je zowel cijfers over de totale bevolking terugvinden, als de bevolking volgens socio-economische positie volgens leeftijd, geslacht en woonplaats.

Bij de opsplitsing naar socio-economische positie maken we een onderscheid tussen de niet-beroepsactieve bevolking en de beroepsbevolking (op arbeidsleeftijd). De niet-beroepsactieve bevolking bestaat uit die personen die niet werken, niet beschikbaar zijn voor een job of niet actief op zoek zijn naar een job. De beroepsbevolking bestaat uit diegenen die aan het werk zijn (werkenden) en zij die beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek naar werk (niet-werkende werkzoekende).

Metadata

Bronvermelding

Steunpunt Werk - Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ, RSVZ, RIZIV, RVA, Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium), DWH AM&SB bij de KSZ, BISA

Methodologie

Meer tekst en uitleg bij de berekening van deze cijfers kan je terugvinden in de volgende methodologische rapporten.