Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Actieve rekrutering buiten de Europese Unie

28 jun. 2022 — N. Morsink

Beschrijving

Vanwege de grote arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen, onder andere in de bouwsector en gezondheidszorg, dringt actieve rekrutering buiten de Europese Unie zich op. Terwijl minister Crevits eerder sceptisch staat tegenover actieve rekrutering uit landen buiten de Europese Unie, zijn de Europese Commissie en de Vlaamse sociale partners wel sterke voorstanders. Ondertussen lopen er onder de radar in Vlaanderen al verschillende projecten waaruit, met het oog op structureel beleid, waardevolle lessen kunnen geleerd worden. Zo blijkt de betrokkenheid van zowel VDAB, Agentschap inburgering en integratie en NARIC-Vlaanderen cruciaal om de actieve rekrutering te doen slagen. Het blijkt namelijk aangewezen dat de derdelander al in het land van herkomst digitaal een cursus Nederlands en maatschappelijke oriëntatie volgt en enkele soft-skills, zoals time management, versterkt. NARIC-Vlaanderen moet worden gereorganiseerd om tot een vlotte diploma-erkenning te komen. De lokale besturen dienen te zorgen voor een warm welkom. Concreet betekent dit minstens dat er online en offline in lokale expatcentra informatie en begeleiding in het Engels en Frans (of eventueel andere talen) beschikbaar is omtrent huisvesting, sociale en arbeidsrechten, onderwijs, verzekeringen, en andere praktische zaken.

Referentie

Morsink, N. (2022). Actieve rekrutering buiten de Europese Unie. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(1), 93-101.