Ga verder naar de inhoud
Rapporten

De (grote) kloof in arbeidsmarktpositie tussen de bevolking van Belgische en niet-Belgische herkomst

09 feb. 2017 — D. Goutsmet - W. Vanderbiesen

Beschrijving

Al sinds jaren hebben personen geboren buiten België het moeilijk op de Vlaamse arbeidsmarkt. Dit blijkt onder meer uit hun lage werkzaamheid en hoge werkloosheid in vergelijking met personen die in België geboren zijn. Voor een langetermijnperspectief op de arbeidsmarktpositie van migranten zijn we meestal aangewezen op enquêtegegevens (Enquête naar de Arbeidskrachten). Deze enquêtes gebruiken doorgaans het geboorteland als criterium om ‘migranten’ af te bakenen. Hierdoor worden vooral de eerste generatie migranten in beschouwing genomen.

Om ook de arbeidsmarktpositie van tweede generatie migranten in kaart te brengen (dus deze die in België geboren zijn) kunnen we sinds enkele jaren beroep doen op administratieve gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bij de KSZ. Deze bron laat ons toe om de beroepsbevolking in de Vlaamse arbeidsrekening te verrijken met herkomstgegevens.

Volgend op de eerdere nulmeting voor het referentiejaar 2012 is recent een update mogelijk voor de jaren 2013 en 2014. Deze stelt ons in staat om in deze Werk.Focus de positie van personen met een buitenlandse herkomst op de Vlaamse arbeidsmarkt en in de Vlaamse centrumsteden verder in kaart te brengen.

Referentie

Goutsmet, D., & Vanderbiesen, W. (2017). De (grote) kloof in arbeidsmarktpositie tussen de bevolking van Belgische en niet-Belgische herkomst (Werk.Focus 2017 nr.2). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Hoe evolueert de arbeidsmarktpositie van de Vlaamse bevolking met een migratieachtergrond?

07 nov. 2018 — Sarah Vansteenkiste, K. Pasgang, Luc Sels
Rapporten
Meer lezen