Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

De visie op krapte-uitdagingen in het onderwijs volgens GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

28 jun. 2022 — K. Pelleriaux

Beschrijving

Het lerarentekort wordt steeds nijpender, jobs in het onderwijs raken steeds moeilijker ingevuld. Dat kent verschillende oorzaken. Meerdere oorzaken, dat betekent dat er ook een waaier aan oplossingen is, zowel op korte als op lange termijn. Daarbij moeten we het volledige onderwijs onder de loep nemen, van opleiding en stage, over aanwerving en werkzekerheid, tot loopbaandifferentiatie en groeimogelijkheden. Met enkele duurzame ingrepen kunnen we het beroep van leraar opnieuw opwaarderen en zo onze onderwijskwaliteit weer opkrikken. Maar dan moet de overheid nu wel ingrijpen, met structurele maatregelen om zij-instromers aan te trekken en de uitstroom van vooral jonge leerkrachten een halt toe te roepen. Daarnaast is het hoog tijd voor een hedendaags personeelsstatuut, zodat het onderwijs weer aantrekkelijk wordt op een krappe arbeidsmarkt. De toestand is nog niet hopeloos, maar wel heel ernstig.

Onderzoeksthema

Vacatures Mismatch

Referentie

Pelleriaux, K. (2022). De visie op krapte-uitdagingen in het onderwijs volgens GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(1), 165-167.