Ga verder naar de inhoud

Vacatures

Samen met de uitgeoefende jobs vormen vacatures de vraag naar arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Vacatures maken hierbij het onvervulde deel uit van de arbeidsvraag. De monitoring van vacatures biedt ons een zicht op de hoeveelheid en de aard van de jobs die open staan om ingevuld te worden en is een onmisbaar gegeven om krapte en mismatch op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. In onze monitoring van de vacatures maken we klassiek gebruik van de gegevens afkomstig van de VDAB. Naast de VDAB-gegevens biedt ook de Job Vacancy Survey (JVS) uitgevoerd door Statbel in opdracht van Eurostat, ons een kijk op het aantal vacatures in België en de verschillende gewesten.

Aantal VDAB-vacatures blijft op historisch hoog niveau in 2023 ondanks dalende trend

In de vacaturegegevens afkomstig van de VDAB wordt steeds het onderscheid gemaakt tussen ontvangen- en openstaande vacatures. De ontvangen vacatures zijn de nieuwe jobs die in een bepaalde maand gemeld werden bij de VDAB. De openstaande vacatures betreffen de niet ingevulde vacatures aan het einde van iedere maand. In de beide gevallen kijken we voornamelijk naar de vacatures uit het Normaal Economisch Circuit die rechtstreeks aan VDAB gemeld werden. Vacatures die niet rechtstreeks door werkgevers bij VDAB gemeld worden maar via werving- en selectiekantoren of uitzendopdrachten zitten immers niet vervat in de standaardrapportering van de VDAB.

Het voortschrijdend gemiddelde over twaalf maanden van het aantal openstaande vacatures stond in december 2023 op 69 801 vacatures. De ontvangen vacatures kwamen in december 2023 uit op 27 389 vacatures. Na de krimp in het jaar 2020 waarin de arbeidsmarkt sterk getroffen werd door de uitbraak van de COVID-19 pandemie, kwam in 2021 en 2022 de arbeidsvraag opnieuw op volle toeren. Dit leidde tot de gekende krapte op de arbeidsmarkt en een recordhoogte van het aantal vacatures. Aan het einde van 2022 kwam de explosieve vacaturegroei tot stilstand en werd een lichte daling ingezet. Deze dalende trend werd in 2023 verdergezet. Het aantal vacatures bleef in 2023 echter wel historisch hoog ondanks de dalende trend.

De aantallen ontvangen- en openstaande vacatures kunnen geraadpleegd worden in onze cijferreeksen over jobs en vacatures. Openstaande vacatures delen we er verder op volgens werkervaring, studieniveau en beroepsgroep.

Hoge vacaturegraad in Vlaanderen

Via een trimestriële bevraging bij ondernemingen met ten minste één werknemer, wordt in de JVS een schatting gemaakt van het aantal vacatures en uitgeoefende jobs in België en de verschillende gewesten. Op basis van het geschatte aantal vacatures en jobs kan een vacaturegraad berekend worden. De vacaturegraad geeft het aandeel van de vacatures weer in de totale arbeidsvraag (vacatures + jobs). Doordat de JVS in meerdere landen wordt afgenomen, kunnen we de resultaten voor België en de gewesten in een Europees perspectief plaatsen.

Volgens de meest recente gegevens (2023) heeft het Vlaamse Gewest in vergelijking met de landen van de EU de hoogste vacaturegraad met 5,1%. Ook België en de andere gewesten hebben een bovengemiddeld aandeel vacatures ten opzichte van de totale arbeidsvraag.

In onze cijferreeks over jobs en vacatures is de vacaturegraad terug te vinden voor de verschillende regio's. Specifiek voor België en de gewesten zijn ook de achterliggende aantallen van de jobs en vacatures raadpleegbaar.

Trendmonitoring vacatures

Volg de meeste recente evoluties en duiding inzake vacatures en krapte op de arbeidsmarkt in ons kwartaalbericht of raadpleeg de cijfers via onze trendrapportering.

Krapte op de arbeidsmarkt

In het themanummer voor Over.Werk van juni 2022 m.b.t. krapte op de arbeidsmarkt, brengen we een bijdrage met meer duiding over de evolutie van het aantal vacatures en de vacaturegraad. We leggen ook de link met de krapte op de arbeidsmarkt.