Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Lizet: Loopbanen in Zelforganiserende Teams

29 jun. 2021 — A. De Vos - M. Plasschaert - F. De Craecker

Beschrijving

Een belangrijke sleutel tot een duurzame loopbaan vormt het werk dat mensen dagelijks doen en de directe context waarin ze dit werk doen, namelijk hun team. Het team als context voor loopbaanontwikkeling bleef tot nu toe wat onderbelicht, zowel in de academische literatuur als in het loopbaanbeleid van organisaties. De mogelijkheden hiervan aanboren is wat we met dit ESF-project ‘Innovatie door exploratie’ beoogden. We ontwikkelden een tool, LiZeT, om teamleden actief te engageren in hun loopbaanontwikkeling en dit mee te nemen in de teamwerking, daarbij de principes van zelforganisatie indachtig. De toolontwikkeling gebeurde volgens de Service Design Methodiek. In nauwe samenwerking met betrokkenen uit het veld volgden we een aantal stappen om tot het concept van LiZeT te komen. Daarbij werd op iteratieve wijze verschillende soorten informatie verzameld bij de beoogde doelgroepen van de dienstverlening (IAO-organisaties en medewerkers, IAO- en loopbaanconsulenten en -coaches). De finale dienstverlening werd in een pilootfase uitgerold bij negen organisaties (uit de zorgsector, industrie en dienstverlening). We testten via een interventiestudie bij 198 mede- werkers uit 33 teams de impact op loopbaanvaardigheden in het team, werkverdeling en duurzame loopbaan indicatoren. In elke organisatie werd random een experimentele en een controlegroep samengesteld. Voorafgaand aan de implementatie van de dienstverlening en op één tijdstip erna, werden bij beide groepen de uitkomst-parameters gemeten. De coronacrisis doorkruiste de uitvoering van de interventiestudie, waardoor het interventieprotocol niet helemaal zoals voorzien kon worden gevolgd. Toch blijkt uit de resultaten van de repeated measures analyses dat teams die de LiZeT-methodieken doorliepen, na afloop en in vergelijking met de controleteams significant meer reflecteren over loopbaanmotivatie. Een verhoogde reflectie over loopbaanmotivatie in het team gaat samen met een werkverdeling die meer rekening houdt met elkaars noden en mogelijkheden en met een hogere gepercipieerde inzetbaarheid, werkbaarheid, groei en verbinding.

Onderzoeksthema

Arbeidsmarktpositie Werkend

Referentie

De Vos, A., Plasschaert, M., & De Craecker, F. (2021). Lizet: Loopbanen in Zelforganiserende Teams. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(1), 194-201.