Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Meer inzetten op loopbaantransities: wat leren we uit bestaande initiatieven?

21 dec. 2021 — R. Clercx - S. Jacobs - A. De Vos

Beschrijving

Het stimuleren van meer werk-naar-werk transities is een thema dat zowel academici als beleidsmakers intrigeert. Loopbaanmobiliteit is immers belangrijk voor de inzetbaarheid en loopbaanzekerheid van werkenden, helpt organisaties in het flexibel afstemmen van de vraag naar en het aanbod van talent, en is een hefboom tot een dynamische arbeidsmarkt. In dit VIONA-onderzoek brachten we potentiële drempels, obstakels en opportuniteiten in kaart van bestaande initiatieven om loopbaanmobiliteit te stimuleren. In een eerste fase werd de theoretische fundering voor het onderzoek gelegd door het uitwerken van een analysekader. Dit analysekader werd in de tweede fase gebruikt om bestaande maatregelen voor werk-naar-werk transities op een systematische manier in kaart te brengen en te analyseren. Op basis van deze analyse werden zes maatregelen geselecteerd die aan de hand van casestudies werden bestudeerd. In een laatste fase werden via de service-design methodiek de trajecten geëxploreerd die zowel door werkgever als werknemer afgelegd worden in een transitieverhaal. Op basis van de output van de voorgaande fasen, werden vier aanbevelingen geformuleerd. Ten eerste, sensibiliseer de brede maatschappij omtrent het belang van werk-naar-werk transities (waarom). Ten tweede, integreer de brede set aan initiatieven in een coherent kader en heb aandacht voor een integrale aanpak (bijvoorbeeld combinatie van opleiding en begeleiding) (wat). De derde aanbeveling houdt begeleiding en ondersteuning in van werkgevers en werknemers via samenwerkingsverbanden en het verlagen van drempels (hoe). Tot slot, hanteer een stakeholder perspectief waarbij ingezet wordt op ecosystemen (wie).

Onderzoeksthema

Werk naar werk transities

Referentie

Clercx, R., Jacobs, S., & De Vos, A. (2021). Meer inzetten op loopbaantransities: wat leren we uit bestaande initiatieven? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(2), 148-156.