Ga verder naar de inhoud

OESO Skills Strategie Vlaanderen

19 feb. 2019

Beschrijving

Vlaanderen wil een cultuur van levenslang leren bevorderen om ervoor te zorgen dat de bevolking de juiste competenties zal ontwikkelen om te gedijen in een wereld gekarakteriseerd door verandering. Om een zicht te krijgen op de uitdagingen en remedies op vlak van vaardigheden in Vlaanderen, besliste de Vlaamse Regering om in 2018 samen met de OESO een ‘skills strategie voor Vlaanderen’ uit te werken. Hiertoe werd ook een projectteam opgericht dat de OESO ondersteunt bij deze oefening, met experts vanuit het Departement WSE, het Departement Onderwijs en Vorming, het departement EWI, het departement Financiën en Begroting, VDAB, SERV, VLOR en Syntra Vlaanderen. Ook het Steunpunt Werk maakte via haar coördinator deel uit van dit projectteam. Er werden een reeks tussentijdse besprekingen gehouden met dit projectteam gedurende het werkingsjaar 2018. In mei en september 2018 vonden ook twee workshops plaats die een breed scala aan belanghebbenden samenbrachten, waaronder vakbonden, werkgevers, sectorale opleidingsverstrekkers, onderwijsinstellingen, academici en vertegenwoordigers van de regering. In januari 2019 bracht de OESO op basis van deze input een uitgebreid beleidsrapport uit met een analyse van de Vlaamse situatie op het gebied van opleidingen voor volwassenen, en met aanbevelingen om tot een lerende economie te komen waarin talent optimaal benut en ingezet wordt. Van het (Engelstalige) rapport verscheen ook een Nederlandse samenvatting.