Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Ook werkbaar werk voor werknemers met een arbeidshandicap

29 jun. 2021 — R. Bourdeaud´hui - S. Notebaert

Beschrijving

Een werkbare job is niet vanzelfsprekend voor werknemers met een arbeidshandicap. Volgens de Vlaamse werkbaarheidsmonitor heeft amper 15% van de werknemers met een zware arbeidshandicap en 33% van de werknemers met een beperkte arbeidshandicap een werkbare job in 2019. Bij de werknemers zonder arbeidshandicap heeft 54% werkbaar werk. De werkbaarheid wordt gemeten aan de hand van vier knelpunten: werkstress, motivatieproblemen, onvoldoende leermogelijkheden en onevenwicht in de werk-privébalans. Werknemers met een arbeidshandicap worden beduidend meer met al deze knelpunten geconfronteerd dan andere werknemers. Deze werkbaarheidsknelpunten gaan samen met risico’s op de arbeidssituatie. Ook daar scoren de werknemers met een arbeidshandicap minder goed op. Een kwalitatief vervolgonderzoek met zeven ondernemingen illustreert aan de hand van goede praktijken hoe ondernemingen toch duurzame en werkbare jobs voor personen met een arbeidshandicap kunnen creëren. Deze ondernemingen zoeken maatgericht naar oplossingen wanneer een werknemer een specifieke nood of vraag heeft. Deze oplossingen kunnen van allerlei aard zijn: aanbieden van hulpmiddelen, taken herverdelen, telewerk, enzovoort. Hoewel personen met een arbeidshandicap bij wet recht hebben op redelijke aanpassingen, is dit voor de geïnterviewde ondernemingen niet het voornaamste motief voor het voorzien van materiële, immateriële of organisatorische werkaanpassingen. Een goed personeelsbeleid willen voeren, dat rekening houdt met de noden van de werknemers, staat veel meer op de voorgrond. Deze aanpak wordt door alle werknemers gewaardeerd. De geïnterviewde ondernemingen beklemtonen dat er nog te weinig kennis is over de bijzondere tewerkstellingsmaatregelen, het thema inclusie en hoe dit te vertalen in de praktijk. Zij willen graag dat de overheid hen proactief contacteert, informeert en ondersteunt.

Referentie

Bourdeaud'hui, R., & Notebaert, S. (2021). Ook werkbaar werk voor werknemers met een arbeidshandicap. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(1), 176-185.