Ga verder naar de inhoud
Over.Werk

Schoolverlatersprojecties voor Vlaanderen: welke profielen kunnen we de komende jaren verwachten?

24 jun. 2024 — Boie Neefs - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

De Vlaamse arbeidsmarkt kende de voorbije jaren een ongeziene arbeidsmarktkrapte (Vansteenkiste, 2023; Van Impe et al., 2022). De toekomstige aanwervingsbehoefte kan bovendien nog verder oplopen in heel wat beroepen (Hannon & Vansteenkiste, 2024). Om de vele bijhorende vacatures voldoende te kunnen invullen, spelen verschillende factoren een rol. Arbeidsorganisatie en arbeidsinhoud zijn bijvoorbeeld relevante elementen (zie ook Nurski & Vansteenkiste, 2024), maar ook het arbeidsaanbod dat toegeleid kan worden. In deze studie gaan we in op dit laatste en geven we zicht op de projecties die we ontwikkelen met betrekking tot de toekomstige instroom van schoolverlaters. Schoolverlatersprojecties zijn vrij nieuw in Vlaanderen. We starten deze bijdrage daarom met een blik op wat deze projecties betekenen en hoe we ons model opbouwen. Vervolgens gaan we in op eerste projectieresultaten waarin we rekening houden met demografische evoluties en trends in historische schoolverlatersdata die we analyseren. Onze projecties op het niveau van scholingsniveau geven de verwachting weer dat het aandeel hooggeschoolden verder zou stijgen ten koste van de midden- en, in minder mate, de kortgeschoolden. Daarna graven we dieper om te tonen wat er onder deze globale tendens ligt. We leggen daarbij vooral de focus op de evolutie van sterk gegeerde profielen zoals schoolverlaters met STEM-vaardigheden of zorgkwalificaties. We eindigen deze bijdrage met een blik op de vervolgstappen bij onze projecties en hoe we deze een plaats zullen geven in het geïntegreerde arbeidsmarktmodel dat we met het Steunpunt Werk ontwikkelen.

Referentie

Neefs, B., & Vansteenkiste, S. (2024). Schoolverlatersprojecties voor Vlaanderen: welke profielen kunnen we de komende jaren verwachten? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 34(1), 48-59.