Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Steeds minder 55-plussers maken gebruik van uittredestatuten

26 jun. 2019 — Bart Scholiers - Ruben De Smet - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

In deze Werk.Focus zoomen we in op de uitstroom van 50/55-plussers op de Vlaamse arbeidsmarkt. We gaan na hoe het gebruik van uittredestatuten de voorbije jaren is geëvolueerd. In de afgelopen jaren werden onder meer de toetredingsvoorwaarden tot het SWT-stelsel en de vrijstelling voor oudere werklozen verstrengd, hetgeen resulteerde in een beduidende daling van het aandeel 55-plussers in deze uittredestatuten. Cruciaal hierbij is dat het dalend gebruik van deze uittredestatuten gepaard gaat met een globale daling van het aandeel niet-beroepsactieven bij 55-plussers en een toename van het aandeel werkenden.

Referentie

Scholiers, B., De Smet, R., & Vansteenkiste, S. (2019). Steeds minder 55-plussers maken gebruik van uittredestatuten (Werk.Focus 2019 nr. 5). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

De 2020 doelstellingen behaald, maar kloof met EU blijft overeind. De boordtabel eindeloopbaan 2019

18 jun. 2019 — Bart Scholiers, Ruben De Smet, Sarah Vansteenkiste, E. Van Onacker
Over.Werk Copublicatie
Meer lezen

Instroom in werk bij 55-plussers in Vlaanderen kent geringe vooruitgang

26 jun. 2019 — Bart Scholiers, Ruben De Smet, Sarah Vansteenkiste
Rapporten
Meer lezen