Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Zelfstandig ondernemerschap

20 dec. 2000 — F. Holderbeke

Beschrijving

Jaarboek 'De arbeidsmarkt in Vlaanderen', editie 2000, hoofdstuk 17.

Samenvatting

Er is voorlopig een einde gekomen aan de stelselmatige toename van het aantal zelfstandigen. Sinds 1997 is het aantal startende zelfstandigen sterk teruggevallen, wellicht ten dele een gevolg van de betere perspectieven op de arbeidsmarkt.
Ook bij de zelfstandigen zijn het vooral de dienstensectoren die de meeste starters herbergen. Uit de leeftijdsstructuur blijkt het jonge profiel van de startende zelfstandigen.

Methodologie

Het cijfermateriaal voor dit hoofdstuk is afkomstig van RSVZ. Alle gegevens hebben betrekking op het aantal zelfstandigen dat in de loop van het jaar zijn zelfstandige activiteit heeft aangevangen, de zogenaamde starters.

De algemene methodologie bij dit jaarboek kan onder het hoofdstuk ‘ algemene methodologie’ worden geraadpleegd.

Download

Bijlagen