You must have Javascript enabled to use this form.

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. April 2017

Vanderbiesen Wouter
Werk.Focus

De afgelopen maanden ging het met de Vlaamse arbeidsmarkt verder de goede richting uit. De werkzaam-heidsgraad in Vlaanderen steeg opnieuw, de werkloosheidsgraad daalde en de vacaturemarkt trok verder aan. De loontrekkende tewerkstelling nam toe, vooral onder impuls van de commerciële dienstensectoren. Maar ook werd na een jarenlange krimp opnieuw een licht positief groeicijfer genoteerd van de tewerkstelling in de secundaire sector (industrie en bouw).

In dit kwartaalbericht nemen we poolshoogte van de huidige evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de recente trends geven we in een aantal tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.

Download publicatie: 
Referentie: 

Vanderbiesen, W. (2017). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt. April 2017 (Werk.Focus 2017 nr.6). Leuven: Steunpunt Werk.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine