You must have Javascript enabled to use this form.

Soft skills bij jongeren: cruciaal bij het vinden en behouden van werk

Vansteenkiste Sarah
Werk.Focus

Een diploma blijft een belangrijk toegangsticket tot de arbeidsmarkt voor jongeren (Herremans, Vansteenkiste, & Sourbron, 2016). Naast de ‘harde competenties’, die vaak door een diploma worden gevaloriseerd, lijken ook de zogenaamde ‘soft skills’ steeds belangrijker te worden op de werkvloer. In het licht van die vaststelling zette het Steunpunt Werk sinds 2015 haar schouders onder het internationale Erasmus+ project App-titude, samen met het Belgische VFU-FFI (promotor) en Atolo, het Nederlandse STOOF, het Franse FAF.TT en het Luxemburgse FSI.

Dit project heeft als doelstelling om de bewustwording rond het belang van soft skills bij jongeren te versterken om zo hun overgang naar de arbeidsmarkt vlotter te doen verlopen. In deze Werk.Focus lichten we de realisaties van het wetenschappelijke luik van het project kort toe en staan we stil bij het eindproduct: een online tool voor jongeren.

Download publicatie: 
Referentie: 

Vansteenkiste, S. (2017). Soft skills bij jongeren: cruciaal bij het vinden en behouden van werk (Werk.Focus 2017 nr.8). Leuven: Steunpunt Werk.

Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow