Ga verder naar de inhoud

Kwetsbare groepen: 50- en 55-plussers

01 aug. 2023

Beschrijving

In dit dashboard kan je enkele arbeidsmarktindicatoren raadplegen over 50- en 55-plussers. Het betreft de werkzaamheidsgraad van 50- en 55-plussers naar leeftijd en geslacht, de sectorale verdeling van 55-plussers in loondienst, de uittredeleeftijd van 50-plussers, het aandeel 50- en 55-plussers in het totale aantal nieuwe indiensttredingen en het aandeel startende zelfstandigen.

Metadata

Bronvermelding

Steunpunt Werk op basis Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) EAK; Eurostat LFS; RSZ; Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming bij de KSZ; RSVZ