Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Arbeidsrekening: Binnenlandse werkgelegenheid

19 okt. 2021

Beschrijving

De Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk is een intern consistente raming van kernvariabelen met betrekking tot de arbeidsmarkt op basis van verschillende administratieve bronnen.

Op deze cijferpagina kan je cijfers terugvinden met betrekking tot de binnenlandse werkgelegenheid - dit is de arbeid die wordt ingezet in de
Vlaamse/Belgische vestigingen uitgedrukt in personen - naar leeftijd, geslacht, sector en statuut volgens werkplaats.

De tabel op gemeenteniveau heeft betrekking op de hoofdsectoren, de geaggregeerde tabel op basis van de referentieregio's geeft informatie tot op niveau van de 42 WSE-sectoren.

Metadata

Bronvermelding

Steunpunt Werk - Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ, RSVZ, RSZPPO, RIZIV, RVA, BISA

Methodologie

Meer tekst en uitleg bij de berekening van deze cijfers kan je terugvinden in de volgende methodologische rapporten.