Ga verder naar de inhoud

Vlaanderen binnen Europa: Jongeren naar onderwijs- en arbeidsmarktstatuut

08 mrt. 2023 - volgende update voorzien: Lente 2024

Beschrijving

Op deze cijferpagina bekijken we het aandeel jongeren in de leeftijdsgroep 15 tot 24 jaar dat al dan niet schoolgaand is of een opleiding volgde tijdens de referentieperiode van vier weken, opgedeeld naar arbeidsmarktstatuut (werkend of niet-werkend).

De cijfers zijn afkomstig uit de Europese Labour Force Survey (LFS). Het gaat om een door Eurostat gecoördineerde bevraging in de lidstaten van de Europese Unie, waardoor de Europese landen onderling goed vergelijkbaar zijn. De uitvoering van de Belgische variant, de EAK, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). Jaarlijks vindt er een update van deze tijdreeksen plaats.

Metadata

Bronvermelding

Steunpunt Werk op basis van Eurostat - LFS

Methodologie

Meer tekst en uitleg bij de berekening van deze cijfers kan je terugvinden in het volgend methodologisch rapport.