Ga verder naar de inhoud

Tussentijdse rapportering Trendindicatoren - Update 01-09-2023

Bij deze tussentijdse update werd ons dashboard ‘Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt’ verder aangevuld met de recentste cijfers voor het aantal werkzoekenden zonder werk, uitstroom naar werk, vacatures en krapte. Hieronder kan je onze voornaamste vaststellingen terugvinden. Voor meer cijfers kan je steeds terecht op het dashboard binnen onze cijferrubriek.

Werkzaamheid en werkloosheid

Voor de negende maand op rij is er een positieve jaargroei van het aantal werkzoekenden zonder werk (wzw) in Vlaanderen. Met 201 567 wzw zijn er in juli 11,6% extra werkzoekenden ten opzichte van een jaar eerder. Positief is dat de maand-op-maandgroei in juli (met +7,4%) wel op een iets lager niveau zit dan het gemiddelde van deze maand in de afgelopen 16 jaar (+9,7%). De voorgaande maanden was de maand-op-maandgroei wel nog telkens iets minder gunstig dan gemiddeld.

De groei van de wzw wordt nog steeds gedreven door een sterkere instroom van nieuwe werkzoekenden, zo nam het aantal wzw dat minder dan 1 jaar werkloos is in de afgelopen 12 maanden met 21,1% toe ten opzicht van dezelfde periode een jaar eerder. Terwijl het aantal wzw dat 1- tot 2-jaar of meer dan 2 jaar werkloos is in diezelfde periode met respectievelijk 14,1% en 8,9% afnam. Deze werkzoekenden hebben nog steeds in toenemende mate een migratieachtergrond (+19,4%).

Tenslotte stellen we vast dat de uitstroom naar werk van de wzw nog steeds niet zijn pre-COVID-19-niveau heeft bereikt. Ook in mei (-1,7 ppt) en juni (-1,1 ppt) blijft het uitstroompercentage duidelijk lager ten opzichte van dezelfde maand in 2019.

Vacatures & krapte

VDAB ontving in juli 2023 -12,5% minder vacatures: 23 844 ontvangen vacatures tegenover 27 263 in juli een jaar eerder. Deze daling op jaarbasis is echter geen uitzondering: al 13 maanden op rij worden er minder vacatures ontvangen, te verklaren door het erg hoge aantal vacatures in de jaren 2021 en 2022. Op maandbasis zijn er meer schommelingen vast te stellen: na een opeenvolgende stijging van april (24 964) tot juni (30 019), daalde het aantal ontvangen vacatures in juli met -6175 vacatures ten opzichte van een maand eerder, waardoor het in één klap terug onder het niveau van april ligt. Indien we een vergelijking maken met juli 2020, toen volle coronaperiode, zijn er nog 38,9% meer ontvangen vacatures. Echter, dat percentage zakt naar -2,0% wanneer we verder terug in de tijd gaan, naar juli 2019.

Op basis van het voortschrijdend gemiddelde over de voorbije twaalf maanden registreerde VDAB 346 198 ontvangen vacatures. Dat is een verschil van -14,7% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dit gemiddelde is reeds lange tijd aan het dalen (sinds maart 2022) en werd in februari 2023 zelfs negatief en sindsdien sterker negatief. Vooral van tijdelijke jobs (-20,0%), jobs die ervaring vereisen (enige ervaring: -16,4%; met ervaring: -17,7%) en jobs voor kortgeschoolden (-19,6%) zijn er opvallend minder vacatures ontvangen. Het zijn al verschillende updates op rij dezelfde groepen die de sterkste krimp in ontvangen vacatures kennen.

De opdeling naar sector toont dat de sector van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling een ommekeer heeft gemaakt ten opzichte van onze vorige berichtgevingen. Terwijl het de eerste sector was die negatieve groeipercentages liet optekenen en regelmatig de laatste van de top-tien was, is het in juli 2023 de enige sector met positieve cijfers (6,5%). Hekkensluiter is deze keer de sector van Transport, logistiek en post (-24,9%), voorafgegaan door Zakelijke dienstverlening (-23,8%).

Ook bij het aantal openstaande vacatures worden er zowel op jaar- en maandbasis (respectievelijk -18,5% en -4,2%) als de afgelopen twaalf maanden (-4,4%) minder vacatures geteld. Het gaat over sterkere negatieve percentages. Als gevolg hiervan zet de index van openstaande vacatures de dalende lijn van de afgelopen maanden verder.

Terwijl de spanningsindicator de voorbije maanden bleef hangen tussen de 1,7 en 1,9, bereikt de indicator nu opnieuw de grens van 2,0. De indicator zit opnieuw op het niveau van de eerste maanden van 2022. In april 2022 dook de spanningsratio voor de eerste keer net onder de 2, waarna het de dalende trend verderzette. Ondanks de lichte ontspanning van de arbeidsmarkt kunnen we nog niet spreken van het einde van de krapte: met 2 werkzoekenden zonder werk in bemiddeling per openstaande vacature, blijft de pool aan potentiële kandidaten voor een vacature erg klein.