Ga verder naar de inhoud

Tussentijdse rapportering Trendindicatoren - Update 02-06-2022

De gevolgen van het militaire offensief van Rusland blijft de wereld op macro-economisch vlak in zijn greep houden. Zo bereikte de inflatie binnen de Eurozone in mei (opnieuw) nieuwe recordhoogtes. Daarbij kreeg ook het consumentenvertrouwen een stevige knauw, met in de laatste maanden een duidelijk negatievere perceptie op vlak van de toekomstige financiële situatie en spaarmogelijkheden. Positief is dat het consumentenvrouwen in mei wel terug een licht herstel vertoonde. Bovendien blijft het ondernemersvertrouwen, ondanks een nieuwe lichte daling, algemeen vrij goed overeind en is er van een duidelijke faillissementsgolf (voorlopig) nog geen sprake. Op de arbeidsmarkt zien we bijgevolg nog steeds hetzelfde verhaal: een dalend aantal werkzoekenden in combinatie met een (groeiende) vraag naar arbeidskrachten, met een steeds nijper wordende arbeidsmarkt tot gevolg.

Bij deze tussentijdse update werd ons dashboard ‘Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt’ verder aangevuld met de recentste cijfers voor het aantal werkzoekenden zonder werk, vacatures en krapte. Hieronder kan je onze voornaamste vaststellingen terugvinden. Voor meer cijfers kan je steeds terecht op het dashboard binnen onze cijferrubriek.

Werkzaamheid en werkloosheid

Het aantal werkzoekenden zonder werk (wzw) zet zijn dalende trend ook in april 2022 verder door. Met 175 933 wzw wordt andermaal een laagterecord gevestigd, al neemt het afnametempo in de laatste maanden wel licht af: van een jaargroei van bijna −16% eind 2021 tot −12,2% in april 2022. De dalende trend zet zich over alle bemiddelingstatussen door, waarbij de sterkste negatieve jaarevolutie (− 13,9%) nog steeds bij de werkzoekende zonder werk in bemiddeling kan gevonden worden. Positief nieuws is dat de, in januari ingezette, afname van het aantal wzw dat op lange termijn niet inzetbaar zich ook in april verder zet (−0,3% ten opzicht van een maand eerder). Desondanks, blijft deze groep nog steeds een pak groter dan in april 2019 (+36,3%).

Wanneer we kijken naar de evolutie volgens achtergrondkenmerken vallen vooral de sterke afnames bij de min-25-jarigen (−20,1% op jaarbasis) en personen die minder dan één jaar (−18,1%) of tussen één en twee jaar werkloos zijn (−24,5%) op. De afname bij 55-plussers (−9,6%), personen met een arbeidsbeperking (−9,3%) en vooral personen die meer dan twee jaar werkloos zijn (−2,7%) verloopt dan weer duidelijk stroever.

Vacatures & krapte

In het vacaturelandschap blijft de absolute hoogconjunctuur regeren. April 2022 is met 30 627 ontvangen vacatures de meest succesvolle april maand sinds 2007. Toch kan er een kleine kanttekening gemaakt worden: voor de tweede maand op rij kan een daling van de jaargroei geconstateerd worden (van +27,8% in maart tot +12,9% in april). De sterkste toename zien we nog steeds bij de vacatures die geen ervaring vereisen (+52,0% ten opzichte van een jaar eerder) en bij deze voor kortgeschoolden (+45,7%). Het aantal ontvangen vacatures die ervaring vereisen groeiden echter beduidend minder snel dan gemiddeld (+9,8%).
Allen van de grootste 10 sectoren tekenden in de periode januari tot en met april een positieve jaargroei op, met vooral de ‘Zakelijke dienstverlening’ (+104,4%), ‘Transport, logistiek en post’ (+67,4%) en de handel (+47,8%) als positieve uitschieters.

Ook het aantal openstaande vacatures blijft stabiel op een erg hoog niveau. Door de 81 238 uitstaande vacatures, in combinatie met het dalend aantal werkzoekenden zonder werk in bemiddeling, blijft de krapte verder toenemen. In april 2022 duikt de spanningsratio (op basis van het voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden) voor het eerst net onder 2 (tot 1,99). Voor elke vacature die eind april openstond zijn er dus er minder dan twee werkzoekenden zonder werk in bemiddeling.