Ga verder naar de inhoud

Provinciale trendindicatoren

10 apr. 2024

Beschrijving

Via dit dashboard kan je de recentste arbeidsmarktcijfers terugvinden op Belgisch, gewestelijk en provinciaal niveau.

In deze initiële fase bevat het dashboard reeds de laatste kwartaalcijfers van de arbeidsreserve en werkzaamheidsgraad voor België, haar gewesten en de provincies. In de toekomst zal het dashboard gefaseerd worden aangevuld. Het eindresultaat zal hierbij de volgende indicatoren bevatten:

  • Arbeidsreserve
  • Werkzaamheid & werkloosheid: trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, niet-werkende werkzoekenden
  • Vacatures & krapte: ontvangen en openstaande vacatures, spanningsratio

Metadata

Gerelateerde cijfers

Arbeidsreserve en potentiële werkzaamheidsgraad

2012 - 2023

Ontleding van de arbeidsreserve in de bevolking tussen 20 en 64 jaar (provincies, gewesten en België)

Meer lezen

Vlaanderen binnen Europa: Arbeidsreserve

1999 - 2023

Het aandeel ondertewerkgestelden, het aandeel werklozen, de niet-beroepsactievengraad, aandeel niet-beroepsactieven die geen betrekking zoeken omwille van zorgredene, het aandeel niet-beroepsactieven die geen betrekking zoeken omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid en het aandeel personen in baanloze gezinnen

Meer lezen

Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: Werkzaamheid & werkloosheid

2003 K1 - 2023 K4

Trendniveau werkzaamheidsgraad, trendniveau werkloosheidsgraad, maandelijks aantal niet-werkende werkzoekenden, uitstroom naar werk, uitzendarbeid en tijdelijke werkloosheid

Meer lezen