Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Al doende leert men: eerste lessen over kosten, baten en financiering van duaal leren in Vlaanderen

21 dec. 2021 — A. De Coen

Beschrijving

Op 1 september 2019 werd duaal leren definitief ingevoerd in het secundair onderwijs. Duaal leren biedt leerlingen een leertraject dat bestaat uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen. Om het systeem tot een succes te laten uitgroeien, dienen de kosten en baten voor de betrokken actoren in balans te zijn. Deze studie bevat een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de kosten en (verwachte) baten van duaal leren in Vlaanderen voor ondernemingen, sectoren, opleidingsverstrekkers en onderwijsnetten, en dit voor een gevarieerde set van twaalf opleidingen in het secundair onderwijs. Daarnaast worden ook beleidsaanbevelingen geformuleerd over de financiering van duaal leren in Vlaanderen. Deze analyse opende als het ware de ‘black box’ en liet ons toe een aantal grote lijnen te trekken in de ervaren kosten en baten. Sinds de introductie van duaal leren, leeft bij de betrokken actoren het aanvoelen dat de implementatie heel wat inspanningen vraagt. Dat vermoeden werd bevestigd door de verkennende analyse die voor het eerst in kaart brengt welke kosten en baten in Vlaanderen verbonden zijn aan duaal leren. Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat duaal leren in Vlaanderen nog in volle evolutie is. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom we vaststellen dat momenteel nog veel tijd en middelen besteed worden aan ontwikkeling en informeren. Dit impliceert dat de kosten van duaal leren in deze fase van de implementatie nog overschat worden, terwijl de baten eerder onderschat worden. Bovendien zet het gebrek aan structurele financiering de opschaling en kwaliteit onder druk. Het huidige financieringssysteem biedt vooralsnog geen solide basis voor de verdere uitrol van duaal leren.

Referentie

De Coen, A. (2021). Al doende leert men: eerste lessen over kosten, baten en financiering van duaal leren in Vlaanderen. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(2), 138-146.