Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Alle hens aan dek. Het relanceplan van de Vlaamse Regering en sociale partners voor de Vlaamse arbeidsmarkt

29 jun. 2021 — L. Buysse - S. Hellings - N. Morsink

Beschrijving

Op 12 december 2020 werd het VESOC-akkoord ‘Alle hens aan dek’ gesloten: hét plan van de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners voor een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt. In het nieuwe akkoord worden twintig concrete speerpunten naar voren geschoven, gegroepeerd volgens drie prioriteiten: levenslang leren effectief realiseren; Vlaanderen digitaal transformeren en iedereen (duurzaam) aan de slag. Deze prioriteiten moeten de arbeidsmarkt op korte termijn zuurstof geven, maar tegelijkertijd ook aandacht hebben voor de (middel)lange termijn en dus de structurele arbeidsmarktuitdagingen aanpakken. Hiervoor wordt 190 miljoen euro extra uitgetrokken. In dit artikel gaan we per speerpunt in op een aantal maatregelen en engagementen. We focussen daarbij vooral op de concrete acties, in het bijzonder deze waar budget tegenover staat. Waar mogelijk wordt ook de verdere uitrol en planning toegelicht.

Referentie

Buysse, L., Hellings, S., & Morsink, N. (2021). Alle hens aan dek. Het relanceplan van de Vlaamse Regering en sociale partners voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(1), 128-137.