Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Burn-out voorkomen vraagt primaire interventie

20 dec. 2022 — R. Bourdeaud´hui - F. Janssens - S. Vanderhaeghe

Beschrijving

Ruim een op de tien werknemers (13,6%) en zelfstandige ondernemers (12%) signaleert burn-outsymptomen. Deze mensen zijn wel aan de slag maar functioneren niet meer zo goed op en naast de werkvloer. Ze hebben het moeilijk om hun job tegen het einde van de werkdag goed te blijven uitvoeren en kunnen zich moeilijk concentreren buiten het werk. Dat blijkt uit de driejaarlijkse Werkbaarheidsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV. Niet iedereen heeft evenveel last van burn-outsymptomen: er zijn uitgesproken verschillen naargelang geslacht, leeftijd, beroepsgroep en sector. Toch zijn het niet zozeer de demografische of algemene kenmerken die het risico op het ontwikkelen van burn-outsymptomen bepalen, maar de risico’s in de arbeidssituatie vooral dan in termen van werkdruk, emotionele belasting en relatie met de leidinggevende. Het is dan ook vooral een zaak om in te zetten op preventie om het burn-outrisico te reduceren of werkenden met burn-outsymptomen te ondersteunen om ervoor te zorgen dat ze niet uitvallen en terechtkomen in de ziektecijfers en re-integratietrajecten. Het is dus niet toevallig dat in het Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord ‘iedereen nodig, iedereen mee’ van juli 2022 versterkt wordt ingezet op werkbaar werk. Ook de Stichting Innovatie & Arbeid zet het thema dit jaar met stip in haar werkprogramma met onder meer een kwalitatieve studie naar hindernissen die ondernemingen en organisaties ervaren bij het opzetten van primaire preventie van psychosociale risico’s, een diepgaande analyse van de gegevens uit de werkbaarheidsmetingen over werkdruk en de verdere uitbouw van de website werkbaar werk.

Onderzoeksthema

Jobkenmerken Werkend

Referentie

Bourdeaud’hui, R., Janssens, F., & Stephan, V. (2022). Burn-out voorkomen vraagt primaire interventie. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(2), 35-45.