Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

De impact van COVID-19 op menselijk kapitaal in organisaties

29 jun. 2021 — K. Vangronsvelt - A. De Vos

Beschrijving

De coronacrisis verplicht organisaties om op zoek te gaan naar andere manieren van werken. Antwerp Management School, in samenwerking met VBO/FEB en HRpro.be, peilde op vier tijdstippen (april 2020, juni 2020, oktober 2020, januari 2021) bij bedrijfsleiders en hr-professionals naar de impact van de pandemie op het menselijk kapitaal in hun organisatie. De vier bevragingen samen resulteerden in 2473 ingevulde enquêtes. Uit de resultaten blijkt onder meer dat telewerk een centrale plaats veroverd heeft. Werkgevers zijn hun medewerkers meer gaan vertrouwen, maar worstelen met de verbondenheid van medewerkers die minder fysiek samen op de werkplek zijn. Heel wat organisaties moesten flexibel schakelen om te reageren op plotse wijzigingen in hun activiteitsgraad. Dit uit zich onder andere in de interne herallocatie van medewerkers en digitalisering van het werk. Een beperkt aantal organisaties zet daarbij ook in op tijdelijke inschakeling van personeel bij andere werkgevers. Tegelijk staan opleidingen onder druk in heel wat ondernemingen. De pandemie heeft de normale manier van werken in organisaties doorbroken en een aantal evoluties (o.a. telewerk, digitalisering) die reeds langer aan de gang waren, versneld ingang doen vinden. Inzicht in de gevolgen van de pandemie voor werk en loopbanen is niet alleen belangrijk voor organisaties om samen met hun medewerkers de crisis zelf zo goed mogelijk door te komen. Ze bieden ook handvaten om op langere termijn de (mentale) gezondheid, verbondenheid en inzetbaarheid van medewerkers te bewaken en op die manier de duurzaamheid van de loopbaan te waarborgen.

Referentie

Vangronsvelt, K., & De Vos, A. (2021). De impact van COVID-19 op menselijk kapitaal in organisaties. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(1), 95-101.