Ga verder naar de inhoud
Over.Werk

De invloed van COVID-19 op arbeidsmarkttransities. Kwetsbare profielen onder druk

21 dec. 2021 — Bart Scholiers - Sarah Vansteenkiste

Beschrijving

Een van de centrale doelstellingen van de Vlaamse Regering is om 80% van de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd aan het werk te krijgen. Om deze doelstelling te realiseren, komt het er op aan om voldoende mensen te doen instromen in werk vanuit een werkloze of niet-beroepsactieve positie en om de uitstroom uit werk zo veel mogelijk te beperken. In dit Over.Werk-artikel brengen we deze arbeidsmarkttransities tussen werk, werkloosheid en niet-beroepsactiviteit in beeld op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). We doen dit op basis van de recentste jaargegevens van de EAK, het jaar 2020, en voor zowel het Vlaamse Gewest als België. Vervolgens zoomen we in op de uitstroom uit en de instroom in werk. We bespreken voor zowel de uitstroom uit als de instroom in werk de evolutie van de voorbije jaren en berekenen de resultaten voor enkele subgroepen die we indelen volgens socio-demografische kenmerken. Om de invloed van COVID-19 op de cijfers te kunnen inschatten, nemen we ook telkens de transities van 2019 op. We stellen vast dat de instroom in werk in Vlaanderen vanuit een niet-werkende positie afnam in 2020 en dat de uitstroom uit werk is toegenomen. Beide evoluties zijn meer uitgesproken bij kwetsbare profielen. Bovendien steeg de uitstroom uit beroepsactiviteit (werk of werkloosheid) richting een niet-beroepsactieve positie en bleef een groter aandeel niet-beroepsactieven deze positie behouden. De vele steunmaatregelen hebben de negatieve impact van de COVID-19-pandemie op de arbeidsmarkt getemperd. Desondanks vergrootte de pandemie in 2020 enigszins de afstand tot werk van de groepen die al een grotere werkzaamheidskloof laten optekenen.

Referentie

Scholiers, B., & Vansteenkiste, S. (2021). De invloed van COVID-19 op arbeidsmarkttransities. Kwetsbare profielen onder druk. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(2), 17-24.