Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

De invloed van extra schoolsluitingsdagen op gestandaardiseerde testscores in het zesde leerjaar

29 jun. 2021 — M.-A. Chénier - J. E. Maldonado - K. De Witte

Beschrijving

In veel landen vormen verplichte schoolsluitingen een belangrijk deel van overheidsstrategieën om de verspreiding van COVID-19 te beperken. De eerdere studies laten steeds het gemiddelde en totale effect zien van de schoolsluitingen. Vanuit beleidsstandpunt is het echter ook bijzonder relevant om het ‘marginale’ effect van een extra dag schoolsluiting te kennen. Immers, vanuit epidemiologisch perspectief wordt vaak aangeraden om een ‘afkoelingsperiode’ voor of na een vakantie in te lassen, of om het aantal lesdagen met contactonderwijs op school te verminderen. In dit artikel gaan we na wat de invloed is van dergelijke onderbreking van contactonderwijs op de leerprestaties voor wiskunde en Nederlands. We observeren geen effect op de toetsscores voor wiskunde, maar wel een negatief effect van extra sluitingsdagen op de Nederlandse testscores. Het effect suggereert dat na vijf extra schoolsluitingsdagen de Nederlandse toetsscores met 10% van een standaarddeviatie dalen. Het waargenomen gemiddelde negatieve effect van extra schoolsluitingsdagen lijkt gedreven te worden door het onderste kwartiel van de testscores. Dit toont aan dat het waargenomen negatieve effect van sluitingsdagen op de gemiddelde Nederlandse toetsscore wordt veroorzaakt door de scholen met de laagste scores op de taaltoets, waarschijnlijk overeenkomend met de scholen met de laagste sociaal-economische statusgroepen.

Referentie

Chénier, M.-A., Maldonado, J. A., & De Witte, K. (2021). De invloed van extra schoolsluitingsdagen op gestandaardiseerde testscores in het zesde leerjaar. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(1), 61-70.