Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

De visie op krapte-uitdagingen in de steden en gemeenten volgens VVSG

28 jun. 2022 — M. Deschamps

Beschrijving

In dit artikel gaat de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in op de HR-uitdagingen bij lokale overheden. We doen dit door specifiek in te gaan op de uitdagingen en oplossingen in de publieke zorgsector. Deze zijn grotendeels ook toepasbaar voor de lokale overheden in het algemeen. We wensen meer vertrouwen te krijgen en minder regels. We willen een gelijk speelveld zonder de huidige financiële discriminaties tegenover de private sector, zoals bij de taxshift of in het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord. We hopen op een verdere activering van kansengroepen, om zo de werkzaamheidsgraad te verhogen en het tekort aan professionals te reduceren. We vragen een verdere flexibilisering van de zorgarbeid. We willen ook meer aandacht voor kwalitatief onderwijs en een betere aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt. We pleiten voor meer stages, werkplekleren en levenslang leren. Ook voor zij-instromers vragen we meer aandacht. Er is nood aan een overzicht van alle opleidingen en voorwaarden. De kwaliteit van deze opleidingen is bovendien een werkpunt. We vragen aandacht voor wat er echt toe doet in de zorg: medewerkers die andere mensen helpen. Tot slot vragen we een volwaardig statuut voor kinderopvangbegeleiders en onthaalouders. Binnen de VVSG is men zelf gestart met een gecoördineerde aanpak ‘LokaalWerkt!’ rond het thema personeelsschaarste en een aantrekkelijk publiek werkgeverschap.

Onderzoeksthema

Jobkenmerken Beroepen

Referentie

Deschamps, M. (2022). De visie op krapte-uitdagingen in de steden en gemeenten volgens VVSG. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(1), 152-156.