Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de West-Vlaamse bevolking op basis van enquête- en administratieve data

06 jul. 2020 — Sarah Vansteenkiste - P. J. De Graeve - M. Sourbron

Beschrijving

De West-Vlaamse arbeidsmarkt is de krapste in Vlaanderen. De COVID-19-pandemie zorgt er echter voor dat de West-Vlaamse (en Vlaamse) arbeidsmarkt na een lange periode van toenemende krapte, terug meer ontspannen wordt door een toenemend aantal werklozen en een dalende vraag naar arbeid in bepaalde sectoren. Toch zal de West-Vlaamse arbeidsmarkt de volgende jaren ongeacht de conjunctuur ook een grote uitstroom van 55-plussers kennen, met een grote vervangingsvraag als gevolg. Deze vraag gaat gepaard met een inkrimping van de bevolking op arbeidsleeftijd en een latere instroom van jongeren op de arbeidsmarkt. Op middellange tot lange termijn zal het aantal personen op arbeidsleeftijd dus dalen, wat de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt terug kan aanscherpen. De snelheid waarmee de economie zich herstelt van de COVID-19-maatregelen kan de arbeidskrapte verder versterken of net temperen. De vraag stelt zich zo hoe we West-Vlaanderen klaarstomen voor de arbeidsmarkt van morgen, gegeven dat wat er op die arbeidsmarkt gevraagd wordt een volatieler karakter krijgt. Een deel van het antwoord kan gevonden worden bij groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

In deze studie ontleden we met het Steunpunt Werk, in opdracht van POM West-Vlaanderen, vanuit een inclusieve benadering het arbeidspotentieel van groepen die traditioneel minder als arbeidsreserve worden beschouwd: de werkenden en de niet-beroepsactieven. Hiervoor gebruiken we de recentste data van twee bronnen: de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK, 2019) en het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB, 31/12/2017). Door beide bronnen te combineren, verwerven we leerrijke inzichten over deelpopulaties van de Vlaamse en West-Vlaamse bevolking en hun arbeidspotentieel.

Referentie

Vansteenkiste, S., De Graeve, P., & Sourbron, M. (2020). Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de West-Vlaamse bevolking op basis van enquête- en administratieve data (Werk.Rapport 2020 nr.1). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel in Vlaanderen op basis van administratieve gegevens

18 jun. 2019 — Sarah Vansteenkiste, E. Van Onacker, Bart Scholiers
Over.Werk Copublicatie
Meer lezen

Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de Vlaamse bevolking op basis van enquête- en administratieve data

02 okt. 2019 — Sarah Vansteenkiste, M. Sourbron, Bart Scholiers, E. Van Onacker, P. J. De Graeve, Ruben De Smet
Rapporten Copublicatie
Meer lezen