Ga verder naar de inhoud
Rapporten Copublicatie

Expertenadvies relancebeleid Vlaamse arbeidsmarkt

30 jun. 2020 — S. Baert - A. De Vos - I. Marx - L. Struyven - Sarah Vansteenkiste - W. Van der Beken

Beschrijving

De impact van de COVID-19-pandemie op onze arbeidsmarkt is groot. Op vraag van Vlaams Minister van Werk, Hilde Crevits formuleerden we met een groep van arbeidsmarktexperten aanbevelingen voor een relancebeleid. In het advies tekenen we mogelijke uitwegen uit de economische recessie en doen we aanbevelingen om de schokken op te vangen en de impact van de crisis te verminderen, in het bijzonder voor wie kwetsbaar is of dreigt te worden. We geven antwoorden op de vragen: hoe kunnen we de werkzaamheidsgraad en de tewerkstelling maximaal op peil houden in de komende onzekere periode? Hoe vermijden we jobverlies, hoe creëren we nieuwe jobs, hoe krijgen we mensen maximaal aan het werk en hoe pakken we de bestaande mismatch en tekorten aan?

Onderzoeksthema

Mismatch Kwetsbare groepen

Referentie

Baert, S., De Vos, A., Marx, I., Struyven, L., Vansteenkiste, S., & Van der Beken, W. (2020). Expertenadvies relancebeleid Vlaamse arbeidsmarkt. Brussel: Departement Werk en Sociale Economie.

Gerelateerde publicaties

Naar een leer- en loopbaanoffensief. Tweede advies arbeidsmarktexperten

09 jul. 2021 — A. De Vos, Sarah Vansteenkiste, L. Struyven, I. Marx, S. Baert, W. Van der Beken, A. De Coen
Rapporten Copublicatie
Meer lezen