Ga verder naar de inhoud
Rapporten Copublicatie

Naar een leer- en loopbaanoffensief. Tweede advies arbeidsmarktexperten

09 jul. 2021 — A. De Vos - Sarah Vansteenkiste - L. Struyven - I. Marx - S. Baert - W. Van der Beken - A. De Coen

Beschrijving

Als groep van arbeidsmarktexperten maakten een we tweede advies op voor de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt, voortbouwend op het eerdere expertenadvies voor een relancestrategie. De vraag die in het rapport centraal staat, is hoe een leer- en loopbaanoffensief kan helpen om wat mensen kennen en kunnen beter te laten aansluiten op wat werkgevers zoeken.

De focus ligt op het helpen beantwoorden van de mismatch op de arbeidsmarkt, de geringe beweging die er is in de Vlaamse loopbanen, en de te lage opleidingsmotivatie en -participatie. In dit advies stellen we deze verschillende uitdagingen op individueel, organisatie- en bestuursniveau scherp en stellen we een leer- en loopbaanoffensief voor om deze uitdagingen aan te gaan.

We introduceren competentieprognoses als hoeksteen van actieve loopbanen, waarmee we het nodige zicht willen geven op hoe de arbeidsmarkt evolueert in de toekomst. Daarbij kijken we hoe zich dit vertaalt naar burgers en organisaties toe zodat ze gestimuleerd kunnen worden tot loopbaanactie.

Aangestuurd door de competentieprognoses stellen we vervolgens een driesporenbeleid voor. Spoor 1 bestaat uit het ontwikkelen van een werkend leer- en loopbaansysteem. Spoor 2 geeft aanbevelingen om de loopbaaninertie te doorbreken en zet in op loopbaantransities. Spoor 3 omvat 7 werven voor een future proof governance-structuur om dit alles te helpen realiseren.

Waar mogelijk geven we ook telkens goede binnen- en buitenlandse praktijken als inspiratie. Met dit advies willen we het huidige en toekomstige Vlaamse arbeidsmarktbeleid helpen onderbouwen.

Referentie

De Vos, A., Vansteenkiste, S., Struyven, L., Marx, I., Baert, S., Van der Beken, W., & De Coen, A. (2021). Naar een leer- en loopbaanoffensief. Tweede advies arbeidsmarktexperten. Brussel: Departement Werk en Sociale Economie.

Gerelateerde publicaties

Naar actieve en duurzame loopbanen via een leer- en loopbaanoffensief. Aanbevelingen vanuit de Vlaamse arbeidsmarktexpertengroep

21 dec. 2021 — Sarah Vansteenkiste, A. De Vos, A. De Coen
Over.Werk Copublicatie
Meer lezen

Expertenadvies relancebeleid Vlaamse arbeidsmarkt

30 jun. 2020 — S. Baert, A. De Vos, I. Marx, L. Struyven, Sarah Vansteenkiste, W. Van der Beken
Rapporten Copublicatie
Meer lezen