Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Gevolgde leerweg in het middelbaar beroepsonderwjis en selectiegedrag van werkgevers

21 dec. 2021 — L. Blommaert - M. Wolbers

Beschrijving

Onderzoek naar de overgang van school naar werk gaat veelal uit van de aanbodkant van de arbeidsmarkt. De meeste empirische studies baseren zich op observaties van schoolverlaters. Er is daarentegen nauwelijks aandacht besteed aan het selectiegedrag van werkgevers. Kennis hierover kan inzicht verschaffen in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de overwegingen en het gedrag van werkgevers bij het aannemen van nieuw personeel. In dit artikel rapporteren we over de resultaten van een veldexperiment waarin de invloed van de beroepsspecificiteit van de gevolgde opleiding van sollicitanten op het selectiegedrag van werkgevers is onderzocht. We maken daarbij gebruik van een uniek kenmerk van het middelbare beroepsonderwijs (mbo) in Nederland, namelijk de gevolgde leerweg (bol-variant en bbl-variant). Als algemene hypothese formuleren we dat de bbl-variant van een opleiding beroepsspecifieker is – en daarmee aantrekkelijker voor werkgevers – dan de bol-variant vanwege de grotere nadruk op beroepspraktijkvorming bij de eerstgenoemde variant. De empirische resultaten laten zien dat de beroepsspecificiteit van de gevolgde opleiding van schoolverlaters geen rol speelt bij het selectiegedrag van werkgevers. Evenmin is de voorspelde invloed van de beroepsspecificiteit van de gevolgde opleiding afhankelijk van het geslacht en de migratieachtergrond van schoolverlaters, noch van het regionale arbeidsmarktperspectief. Migratieachtergrond en het regionale arbeidsmarktperspectief hebben beide zelf wel een invloed op het selectiegedrag van werkgevers. Schoolverlaters met een migratieachtergrond ontvingen minder vaak reacties van werkgevers op hun cv dan degenen zonder migratieachtergrond. Hetzelfde geldt voor schoolverlaters die een mbo-opleiding hebben gevolgd in een regio met een hoge jeugdwerkloosheid.

Referentie

Blommaert, L., & Wolbers, M. (2021). Gevolgde leerweg in het middelbaar beroepsonderwjis en selectiegedrag van werkgevers. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(2), 131-137.