Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Migratie en de tewerkstelling in knelpuntberoepen in Vlaanderen

28 jun. 2022 — C. R. Gaasendam

Beschrijving

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is ongekend. Een van de kanalen waarmee de huidige arbeidsmarktkrapte het hoofd geboden kan worden, is arbeidsmigratie. Dit onderzoek analyseert in welke mate immigranten uit EU15-, EU13- en niet-EU-landen tewerkgesteld zijn in de meest nijpende knelpuntberoepen op de Vlaamse arbeidsmarkt gebaseerd op de knelpuntberoepenlijst 2022 van de VDAB. Het maakt hiervoor gebruik van gegroepeerde jaargangen van EAK-gegevens om de huidige situatie (2017-2020) en de recente instroom (ten opzichte van 2013-2016) te analyseren op basis van de ISCO08-beroepencodering. De analyse kent weliswaar enkele belangrijke beperkingen: de reden van migratie van de personen in onze gegevens is onbekend en de mate waarin bepaalde evoluties toe te schrijven zijn aan het economische migratiebeleid of het activeringsbeleid zijn lastig te onderscheiden. Uit de analyse blijkt een ongelijke verdeling van de invulling van knelpuntberoepen tussen de regio’s van herkomst, waarbij EU13-immigranten en derdelanders vaker knelpuntberoepen uitoefenen dan EU15-immigranten. Uit de analyse volgt een opdeling in knelpuntberoepen die relatief vaak worden ingevuld door immigranten én een hoge recente instroom kennen, knelpuntberoepen die in beperkte mate worden ingevuld door immigranten en een matige recente instroom kennen, en tot slot knelpuntberoepen die slechts in beperkte mate worden ingevuld door immigranten en een lage recente instroom kennen.

Referentie

Gaasendam, C. R. (2022). Migratie en de tewerkstelling in knelpuntberoepen in Vlaanderen. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(1), 74-82.