Ga verder naar de inhoud
Over.Werk

Naar 80% werkzaamheid op de Vlaamse arbeidsmarkt in 2030?! Een kloof te dichten

28 jun. 2022 — Sarah Vansteenkiste - Gert Theunissen

Beschrijving

Zowel de Vlaamse als de federale regering sprak de ambitie uit om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te realiseren. Voldoende mensen aan het werk krijgen en houden, is om meerdere redenen en vanuit verschillende perspectieven een cruciale doelstelling: voor onze samenleving als geheel, voor onze organisaties en voor onze burgers. In het projectiemodel werkzaamheid van het Steunpunt Werk ramen we de evolutie van de werkzaamheidsgraad op middellange termijn. In dit artikel geven we methodologische duiding bij het projectiemodel en het IMPACT-scenario dat we als best guess naar voor schuiven. We lichten de recentste projectieresultaten toe op het vlak van werkzaamheid en aantallen werkenden, en confronteren onze projecties met de 80%-doelstelling voor 2030. We bespreken ook hoe de ‘vervangingsvraag 55+’, een indicator die we afleiden uit onze werkzaamheidsprojectie, het volgende decennium zou kunnen evolueren. Onze voornaamste conclusie is dat er extra beleid nodig is om de ambitie van 80% werkzaamheid kracht bij te zetten. Dit beleid zal zich op de volledige arbeidsreserve moeten richten, met bijzondere aandacht voor de grote groepen Vlamingen die momenteel om diverse redenen niet-beroepsactief zijn.

Referentie

Vansteenkiste, S., & Theunissen, G. (2022). Naar 80% werkzaamheid op de Vlaamse arbeidsmarkt in 2030?! Een kloof te dichten. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(1), 41-51.