Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Copublicatie

Op weg naar afstuderen in tijden van COVID-19: hoe wordt de impact van de pandemie ervaren?

29 jun. 2021 — I. Grosemans - N. De Cuyper - Sarah Vansteenkiste - A. Forrier

Beschrijving

De overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt is voor studenten een periode waarin veel keuzes gemaakt moeten worden en dit gaat vaak gepaard met onzekerheden over die keuzes. De COVID-19-pandemie zou die onzekerheden verder kunnen aanwakkeren, waardoor het belangrijk is om meer inzicht te krijgen in de impact van de COVID-19-pandemie op deze doelgroep. In deze bijdrage onderzoeken we daarom studenten in hun laatste of voorlaatste jaar hoger onderwijs, waarbij we inzoomen op hoe ze de impact van de COVID-19- pandemie ervaren hebben op vlak van hun omgeving, op sociaal vlak en op loopbaanvlak. Hierin onderzoeken we welke profielen van studenten er voorkomen op basis van die impact. Deze impactprofielen worden vervolgens gerelateerd aan ervaren loopbaanonzekerheden, maar ook aan de keuze die de afstuderende studenten maakten om te gaan werken of verder te studeren. Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, maken we gebruik van een steekproef verzameld in juli 2020 (N = 980), waarbij de respondenten opnieuw bevraagd werden in november 2020. Aan de hand van latente profielanalyses konden we drie profielen onderscheiden. Een eerste profiel rapporteerde een neutrale tot eerder positieve impact op alle domeinen (5,3%). Het tweede profiel is de grootste groep en rapporteerde een eerder negatieve impact (78,3%). Het laatste profiel rapporteerde een sterkere negatieve impact op elk domein (16,4%). De resultaten tonen aan dat de meeste studenten een eerder negatieve impact ervaren hebben van de COVID-19-pandemie, waarbij de studenten die nog verder af staan van afstuderen vaker voorkomen in het sterker negatieve profiel. Verder tonen de resultaten aan dat de studenten in het eerder negatieve profiel en in het sterker negatieve profiel ook onzekerder zijn over hun loopbaan. Wat betreft de keuzes die gemaakt werden na afstuderen, stellen we op basis de resultaten geen significante verschillen vast tussen de verschillende profielen.

Referentie

Grosemans, I., De Cuyper, N., Vansteenkiste, S., & Forrier, A. (2021). Op weg naar afstuderen in tijden van COVID-19: hoe wordt de impact van de pandemie ervaren? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(1), 71-78.

Gerelateerde publicaties

De evolutie van opleidingsinspanningen in Vlaamse bedrijven tussen 2015 en 2019

29 jun. 2021 — M. Sourbron, Sarah Vansteenkiste
Over.Werk
Meer lezen

Aanwervingen en exits tijdens de eerste coronagolf

29 jun. 2021 — T. Goesaert, T. Vandekerkhove, L. Struyven
Over.Werk Externe auteurs
Meer lezen

Tijdelijke werkloosheid tijdens de COVID-19-pandemie

29 jun. 2021 — H. Knipprath, Y. Bogaerts
Over.Werk Externe auteurs
Meer lezen