Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Aanwervingen en exits tijdens de eerste coronagolf

29 jun. 2021 — T. Goesaert - T. Vandekerkhove - L. Struyven

Beschrijving

Ruim een jaar laat de coronacrisis zijn sporen na op het sociale en economische weefsel in België. Naarmate meer cijfers beschikbaar komen, wordt de volledige impact op de arbeidsmarkt duidelijk. Zo bleek reeds dat de globale tewerkstelling eerder stabiel is gebleven, dit door de massale inzet van het systeem van tijdelijke werkloosheid. In welke mate bedrijven en sectoren hun aanwervingen (al dan niet) hebben teruggeschroefd, of toch personeel hebben laten uitstromen, blijft echter een blinde vlek. Ook welke profielen het meest door deze crisis getroffen worden, dient hierbij onderzocht te worden. Op basis van de meest recente Dynam-Reg cijfers – gegevens over de in-en uitstroombewegingen van alle loontrekkenden tussen 30 juni 2019 en 30 juni 2020 – is het mogelijk om een inschatting te maken van de impact op de arbeidsmarktdynamiek tijdens de eerste coronagolf, en een zicht te krijgen op de betrokken werknemers. Algemeen observeren we een terugval in de aanwervingen van 10% ten opzichte van het voorgaande jaar voor deze eerste maanden van de coronacrisis en – door het gebruik van tijdelijke werkloosheid – slechts een beperkte stijging van de uitstroom. Niet elke sector volgt dit algemene beeld: binnen onder meer de industrie, de logistieke sector en de retail is er een opvallende daling van de instroom, alsook binnen de horeca en de uitzendsector. De horeca laat dan weer een uitgesproken stijging van de uitstroom optekenen, wat gelinkt kan worden aan het stopzetten van de flexi-jobs in deze sector. Door onder meer de verminderde instroom in de horeca en de uitzendsector, zijn het vooral jongeren die tijdens deze eerste coronaperiode in mindere mate aansluiting vonden met de arbeidsmarkt. Dit resultaat is het meest uitgesproken voor de groep van 18- tot 21-jarigen, waar we een daling van de aanwervingen van ongeveer 14 procent observeren.

Referentie

Goesaert, T., Vandekerkhove, T., & Struyven, L. (2021). Aanwervingen en exits tijdens de eerste coronagolf. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(1), 29-40.