Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Op weg naar een opleiding levenslang leren: een empathisch inzicht in de drempels en hefbomen die burgers ervaren

21 dec. 2021 — L. Nackaerts - M. Van Cauwenberghe - L. Levrouw

Beschrijving

De Vlaamse Regering ambieert in de conceptnota ‘de Lerende Samenleving’ om de leercultuur in Vlaanderen te stimuleren en de matige participatie tot levenslang leren te doen toenemen. Deze studie heeft als doel inzicht te verschaffen in de factoren die motivatie bij lerenden beïnvloeden, de belemmeringen die burgers moeten overwinnen om te kunnen deelnemen aan een leeractiviteit en de factoren die de beslissing om al dan niet te leren beïnvloeden. Aan de hand van customer journey onderzoek wordt de reis van burgers voorafgaand aan het leren in kaart gebracht. Elke customer journey wordt vervolgens in kaart gebracht vanuit het perspectief van één type persona. Om de ervaring van verschillende types volwassenen te bevragen, werden twee populaties onderzocht: participerende burgers en geïnteresseerde niet-participerende burgers. De data werden verzameld door semigestructureerde diepte-interviews af te nemen, waarna de persona’s werden geïdentificeerd op basis van de leerdoelen van de respondenten. De participerende burgers ondervinden meer hefbomen dan de niet-participerende burgers. Hierdoor worden de aanwezige drempels voor de participerende burger minder hoog en ervaart deze een vlottere reis tot opleidingsdeelname. De persona’s ontwikkeld in dit onderzoek kunnen – samen met hun customer journeys – aangewend worden om beleidsinitiatieven gerichter in te zetten, zowel aangepast naar type lerende, als naar moment in de klantreis van de lerende. Op basis van de inzichten werden tot slot beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Referentie

Nackaerts, L., Van Cauwenberghe, M., & Levrouw, L, (2021). Op weg naar een opleiding levenslang leren: een empathisch inzicht in de drempels en hefbomen die burgers ervaren. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(2), 94-104.