Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

“Out of Office”. Beschikbaarheidsnormen en burn-outklachten op het werk: de rol van autonomie en telepressure

20 dec. 2022 — K. Hendrikx - J. Van Ruysseveldt - S. van der Lee - K. Proost

Beschrijving

Digitale innovaties maken het voor veel kantoorwerkers mogelijk om altijd en overal te werken. Hierdoor zien we zogenaamde beschikbaarheidsnormen ontstaan op het werk. Het gaat om gedeelde verwachtingen onder collega’s en met de leidinggevende om ook na de reguliere werkuren beschikbaar te zijn voor werkcommunicatie. Deze paper zoomt in op de risico’s verbonden aan deze normen. Concreet onderzoeken we in welke mate beschikbaarheidsnormen samenhangen met burn-outsymptomen bij werknemers en of deze samenhang verklaard kan worden door enerzijds een hogere mentale druk en anderzijds verminderde autonomie ten gevolge van die normen. Om deze vragen te beantwoorden, verzamelden we gegevens via een vragenlijstonderzoek onder 229 professioneel actieve volwassenen. De bevindingen gaven aan dat beschikbaarheidsnormen inderdaad significant positief samenhangen met burn-outsymptomen en dat zowel verhoogde telepressure als verminderde autonomie hiervoor een relevante verklaring bieden. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe sociale beschikbaarheidsnormen op het werk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van werknemers. Hiermee kan rekening gehouden worden bij het opstellen van beleidsmaatregelen en regelgeving op het werk.

Onderzoeksthema

Jobkenmerken Werkend

Referentie

Hendrikx, K., Van Ruysseveldt, J., van der Lee, S., & Proost, K. (2022). "Out of Office". Beschikbaarheidsnormen en burn-outklachten op het werk: de rol van autonomie en telepressure. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(2), 46-53.