Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Van het Jaar van de Opleiding naar de ‘Learning Twenties’ in Vlaanderen

21 dec. 2021 — H. Crevits

Beschrijving

In een kenniseconomie zoals de onze is menselijk kapitaal essentieel. Het is de belangrijkste grondstof die we in handen hebben om het innovatiepotentieel en de productiviteit van onze economie te versterken. Met de huidige krapte en mismatch op onze arbeidsmarkt is levenslang leren vandaag niet langer een optie, het is een noodzaak, in de eerste plaats voor ieders loopbaan. Daarom hebben we dit jaar het Jaar van de Opleiding gedoopt en moet het huidig decennium ’The Learning Twenties‘ van Vlaanderen worden, een tijdvak van ongeziene inspanningen in vorming en opleiding. Met vereende krachten en gedeelde verantwoordelijkheden kunnen we tot een echte leercultuur komen die ons allen voorbereidt op de toekomst, die ons wendbaar en weerbaar maakt voor de uitdagingen van morgen. Het is dan ook hoopgevend en inspirerend dat alle gewestelijke overheden van dit land levenslang leren bovenaan hun prioriteitenlijstje geplaatst hebben. Vlaanderen moet en zal daarbij het voortouw nemen door in te zetten op een doorgedreven leer- en loopbaanoffensief. Daarbij hebben we zeker aandacht voor de profielen die vandaag nog geen aansluiting vinden bij levenslang leren maar daar wel het meest gebaat bij zijn.

Referentie

Crevits, H. (2021). Van het Jaar van de Opleiding naar de ‘Learning Twenties’ in Vlaanderen. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 31(2), 38-44.