Ga verder naar de inhoud
Methodologie

Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het totaal aantal jobs en vestigingen met personeel: update 2016

19 apr. 2018 — W. Vanderbiesen - K. Pasgang

Beschrijving

Dit methodologisch rapport geeft een cijfermatige weergave van de verschillende stappen die doorlopen worden bij de update van de raming van het aantal jobs en het aantal vestigingen met personeel, voor het referentiejaar 2016. Een gedetailleerde toelichting bij de gehanteerde concepten en methodologie is terug te vinden in de methodologische rapporten bij de nulmeting van het totaal aantal jobs en het aantal vestigingen met personeel.

Referentie

Vanderbiesen, W., & Pasgang, K. (2018). Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het totaal aantal jobs en vestigingen met personeel: update 2016 (Methodologisch rapport). Leuven: Steunpunt Werk

Gerelateerde publicaties