Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Vlaamse leerprofielen voor een meer gericht en op maat gemaakt beleid voor levenslang leren

20 dec. 2022 — S. Vissers - B. Staats

Beschrijving

Met het OESO Skills Strategie rapport ‘De gezichten van levenslang leren in Vlaanderen’, gepubliceerd op 16 mei 2022, werkten de Vlaamse overheid en OESO samen met als doel de effectiviteit en efficiëntie van het beleid voor levenslang leren te verbeteren. In dit innovatieve project, dat voortbouwt op aanbevelingen in het OESO Skills Strategie rapport van 2019 (OECD, 2019a), is een fijnmazige bevolkingssegmentatie voor levenslang leren uitgewerkt waarbij negen verschillende leerprofielen worden geïdentificeerd. Deze profielen geven een genuanceerder begrip van de verschillende typen lerenden in de Vlaamse samenleving, door licht te werpen op de diversiteit aan factoren die de deelname aan leeractiviteiten beïnvloeden. De profielen zijn geïdentificeerd met behulp van latente klassenanalyse (LCA) en beschrijven zowel de gemeenschappelijke motivaties en beweegredenen als de leernoden en -obstakels voor verschillende groepen in de samenleving. De inzichten die voortkomen uit deze analyse helpen Vlaanderen in het maken van de omslag naar een lerende samenleving, door het beleid voor levenslang leren beter af te stemmen op de unieke behoeften van volwassenen met verschillende profielen. Zo kunnen de profielen helpen bij het identificeren van groepen die niet goed worden bediend door het bestaande beleid. Daarnaast kunnen ze ook de noodzaak aantonen van een flankerend of ander beleid om de leerbereidheid te versterken en belemmeringen van specifieke profielen aan te pakken. De profielen kunnen ook praktischer worden toegepast, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van gerichte advertenties op sociale media of in het helpen van leer- en loopbaanbegeleiders. Dit door inzicht te geven in de leermogelijkheden, incentives en ondersteunende maatregelen die het meest geschikt zijn voor hun cliënten. Vlaamse belanghebbenden uit de wereld van werk en onderwijs speelden een sleutelrol bij het ontwikkelen van deze bevolkingssegmentatie.

Noot: Deze Over.Werk-bijdrage bouwt voort op deze OESO-publicatie. Aanvullende meningen die in het artikel worden geuit en argumenten die worden gebruikt, weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de officiële standpunten van de lidstaten van de OESO.

Referentie

Vissers, S., & Staats, B. (2022). Vlaamse leerprofielen voor een meer gericht en op maat gemaakt beleid voor levenslang leren. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(2), 135-143.