Ga verder naar de inhoud
Over.Werk Externe auteurs

Welzijn op het werk in Vlaanderen: nieuwe cijfers en duiding vanuit onderzoek

20 dec. 2022 — S. Baert - E. Clays - E. Derous - K. du Bois - L. Lippens - S. Mertens - B. Neyt - C. Rooman - E. Schollaert - P. Sterkens - L. Van Ootegem - E. Verhofstadt

Beschrijving

Voor deze studie vroegen we een representatieve steekproef van 1009 Vlamingen naar hun welzijn op het werk. Daaruit blijkt dat slechts één op vijf Vlamingen echt tevreden is met hun job, wat minder gunstig is dan het Europese gemiddelde volgens de EU-SILC-bevraging. De voornaamste verklaringen vanuit deze studie hiervoor zijn drievoudig: slechts één op vijf ervaart geen stress op het werk, meer dan één op vijf geeft aan niet uitgerust te raken na het werk en, tot slot, meer dan één op vier geeft aan meer werk te hebben dan ze goed kunnen doen. De Vlaamse werknemers verwachten veel van de vierdaagse werkweek die de federale regering binnenkort invoert: bijna één op drie geeft aan dat ze het waarschijnlijk achten dat deze maatregel hun algemeen welzijn op het werk zal verhogen. 37,2% van voltijdse werknemers geven dan ook aan waarschijnlijk in te zullen stappen in de vierdaagse werkweek, mocht die kans zich voordoen bij hun werkgever.

Onderzoeksthema

Jobkenmerken Werkend

Referentie

Baert, S., Clays, E., Derous, E., du Bois, K., Lippens, L., Mertens, S., Neyt, B., Rooman, C., Schollaert, E., Sterkens, P., Van Ootegem, L., & Verhofstadt, E. (2022). Welzijn op het werk in Vlaanderen: nieuwe cijfers en duiding vanuit onderzoek. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 32(2), 22-34. .