You must have Javascript enabled to use this form.

Wat als … vrouwen en mannen even actief worden op de arbeidsmarkt?

Vansteenkiste Sarah
Theunissen Gert
Sels Luc
Werk.Focus

In deze Werk.Focus, gebaseerd op het rapport Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050, staan we stil bij de verdere ontwikkeling van de Vlaamse activiteitsgraad. Deze graad geeft weer welk aandeel van de bevolking op arbeidsleeftijd actief is op de arbeidsmarkt, als werkende of als werkzoekende. Hoe evolueert deze activiteitsgraad richting 2050 indien we op een gedegen manier rekening houden met de evoluties van de voorbije decennia? Worden vrouwen even actief op de Vlaamse arbeidsmarkt als mannen? Scheert de activiteitsgraad van Vlaamse 50-plussers ooit Scandinavische toppen?

Download publicatie: 
Referentie: 
Vansteenkiste, S., Theunissen, G., & Sels, L. (2017). Wat als … vrouwen en mannen even actief worden op de arbeidsmarkt? (Werk.Focus 2017 nr.7). Leuven: Steunpunt Werk.
Content delen: 

Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is een universitair kenniscentrum dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie.

Over.Werk

Via Over.Werk houden we u op de hoogte van nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland. Daarnaast biedt ons tijdschrift een forum aan beleids- en opiniemakers. Over.Werk verschijnt halfjaarlijks en is een uitgave van ACCO.

E-zine

no follow