Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Wat als … vrouwen en mannen even actief worden op de arbeidsmarkt?

21 apr. 2017 — Sarah Vansteenkiste - Gert Theunissen - Luc Sels

Beschrijving

In deze Werk.Focus, gebaseerd op het rapport Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050, staan we stil bij de verdere ontwikkeling van de Vlaamse activiteitsgraad. Deze graad geeft weer welk aandeel van de bevolking op arbeidsleeftijd actief is op de arbeidsmarkt, als werkende of als werkzoekende. Hoe evolueert deze activiteitsgraad richting 2050 indien we op een gedegen manier rekening houden met de evoluties van de voorbije decennia? Worden vrouwen even actief op de Vlaamse arbeidsmarkt als mannen? Scheert de activiteitsgraad van Vlaamse 50-plussers ooit Scandinavische toppen?

Referentie

Vansteenkiste, S., Theunissen, G., & Sels, L. (2017). Wat als … vrouwen en mannen even actief worden op de arbeidsmarkt? (Werk.Focus 2017 nr.7). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050

06 mrt. 2017 — Luc Sels, Sarah Vansteenkiste, H. Knipprath
Rapporten Copublicatie
Meer lezen

Wat als … slechts 10% van de bevolking laaggeschoold zou zijn?

06 mrt. 2017 — Luc Sels, Sarah Vansteenkiste, Bart Scholiers
Rapporten
Meer lezen

Wat als … er dubbel zoveel hooggekwalificeerde als middengekwalificeerde jobs zouden zijn?

20 mrt. 2017 — Sarah Vansteenkiste, W. Vanderbiesen, Luc Sels
Rapporten
Meer lezen