Ga verder naar de inhoud
Rapporten

Wat als … slechts 10% van de bevolking laaggeschoold zou zijn?

06 mrt. 2017 — Luc Sels - Sarah Vansteenkiste - Bart Scholiers

Beschrijving

Vlaanderen kende de afgelopen decennia een stevige stijging in het onderwijsniveau van haar bevolking op arbeidsleeftijd: het aandeel laaggeschoolden daalde scherp, terwijl de aandelen midden- en vooral hooggeschoolden fors toenamen. In deze Werk.Focus projecteren we de mogelijke toekomstige evolutie van de verdeling over onderwijsniveaus, op basis van deze historische trends. We blikken in deze toekomstverkenning vooruit tot 2050.

Referentie

Sels, L., Vansteenkiste, S., & Scholiers, B. (2017). Wat als … slechts 10% van de bevolking laaggeschoold zou zijn? (Werk.Focus 2017 nr.3). Leuven: Steunpunt Werk.

Gerelateerde publicaties

Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050

06 mrt. 2017 — Luc Sels, Sarah Vansteenkiste, H. Knipprath
Rapporten Copublicatie
Meer lezen

Wat als … er dubbel zoveel hooggekwalificeerde als middengekwalificeerde jobs zouden zijn?

20 mrt. 2017 — Sarah Vansteenkiste, W. Vanderbiesen, Luc Sels
Rapporten
Meer lezen

Wat als … vrouwen en mannen even actief worden op de arbeidsmarkt?

21 apr. 2017 — Sarah Vansteenkiste, Gert Theunissen, Luc Sels
Rapporten
Meer lezen