Ga verder naar de inhoud

Beroepenprojecties

22 mei 2024

Beschrijving

In dit dashboard kan je de resultaten van onze beroepenprojecties voor Vlaanderen raadplegen. We tonen enerzijds de historische (2014-2023) en door ons geprojecteerde evolutie (2024-2030) van het aantal loontrekkenden volgens verschillende detailniveaus van beroepen. We bieden inzichten voor verschillende beroepsgroepen geaggregeerd over alle sectoren heen (knop "Beroepen in de arbeidsmarkt") en per sector in Vlaanderen (knop "Beroepen in sectoren").

Daarnaast biedt het dashboard cijfers over de historische (2014-2023) en de geprojecteerde (2024-2029) aanwervingsbehoefte in beroepen in Vlaanderen. We geven informatie over de gemiddelde jaarlijkse aanwervingsbehoefte in aantallen, maar ook relatief ten opzichte van de tewerkstelling in het gekozen beroep tijdens het laatste historische jaar (2023). Bij dit laatste maken we een onderscheid tussen de redenen van de aanwervingsbehoefte: de uitbreidingsvraag en de vervangingsvraag bij 25- tot 54-jarigen en bij 55-plussers. Bij de beschouwing van de aanwervingsbehoefte hanteren we het perspectief van een specifiek beroep: enkel indien mensen het beroep verlaten (richting een ander beroep, niet-beroepsactiviteit of werkloosheid) leidt dit tot een vervangingsvraag.

Meer informatie over de beroepenprojecties en hun rol in de geïntegreerde arbeidsmarktprognoses van ons Steunpunt Werk, kan je op onze themapagina terugvinden.

Metadata

Bronvermelding

Beroepenprojecties Steunpunt Werk, versie mei 2024

Gerelateerde cijfers

Sectorprojecties

2014 - 2030

Evolutie van de aanwervingsbehoefte en vergrijzing per sector

Meer lezen

Beroepenmonitor

1999 - 2022

Aantallen werkenden in verschillende beroepsklassen (ISCO-classificatie) voor België en het Vlaams Gewest op basis van EAK

Meer lezen