Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Arbeidsrekening: Vestigingen en jobs

07 sep. 2021

Beschrijving

De Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk is een intern consistente raming van kernvariabelen met betrekking tot de arbeidsmarkt op basis van verschillende administratieve bronnen.

Op deze cijferpagina kan je zowel cijfers over het aantal vestigingen, als over het aantal jobs en de jobratio terugvinden.

Het aantal vestgingen betreft het aantal productie-eenheden in een bepaalde geografische entiteit, deze worden opgesplitst volgens sector en dimensieklasse van het aantal tewerkgestelde werknemers. Het aantal jobs geeft het aantal vervulde arbeidsplaatsen in vestigingen van een bepaalde geografische entiteit weer volgens sector en statuut. De jobratio heeft dan weer betrekking op het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd (15-64 jaar).

De tabellen op gemeenteniveau hanteren een beperkter aantal verschillende dimensieklassen en zijn naar hoofdsector. De geaggregeerde tabellen op basis van de referentieregio's geven informatie tot op niveau van de 42 WSE-sectoren en meer gedetailleerde dimensieklassen.

Metadata

Methodologie

Meer tekst en uitleg bij de berekening van deze cijfers kan je terugvinden in de volgende methodologische rapporten.