Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Arbeidsrekening: Werkenden naar sector en arbeidsregime

08 nov. 2021

Beschrijving

De Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk is een intern consistente raming van kernvariabelen met betrekking tot de arbeidsmarkt op basis van verschillende administratieve bronnen.

Op deze cijferpagina kan je cijfers over de werkenden volgens leeftijd, geslacht en woonplaats naar sector terugvinden: de tabellen tot op gemeenteniveau geven het aantal werkenden per hoofdsector weer, de geaggregeerde tabellen op basis van de referentieregio's geven informatie tot op niveau van de 42 WSE-sectoren.

De tabellen rond de loontrekkenden naar (hoofd)sector geven een bijkomende uitsplitsing naar arbeidsregime (voltijds, deeltijds, speciaal).

Metadata

Bronvermelding

Steunpunt Werk - Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ, RSVZ, RIZIV, RVA, Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium), DWH AM&SB bij de KSZ, BISA

Methodologie

Meer tekst en uitleg bij de berekening van deze cijfers kan je terugvinden in de volgende methodologische rapporten.