Ga verder naar de inhoud

Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken

17 mei 2024 - volgende update voorzien: Lente 2025

Beschrijving

Binnen de cijferreeks Vlaanderen binnen Europa plaatsen we Vlaanderen en de andere gewesten in een Europees perspectief. Op deze cijferpagina bekijken we een aantal jobkenmerken zoals deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, flexibele arbeidsvormen en kwalificatieniveau van de job.

De cijfers zijn afkomstig uit de Europese Labour Force Survey (LFS) en de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). Het gaat om een door Eurostat gecoördineerde bevraging in de lidstaten van de Europese Unie, waardoor de Europese landen onderling goed vergelijkbaar zijn. De uitvoering van de Belgische variant, de EAK, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). Jaarlijks vindt er een update van deze tijdreeksen plaats.

Opgelet, de cijfers met betrekking tot flexibele arbeidsvormen zijn vanaf de LFS-hervorming in 2021 niet meer jaarlijks beschikbaar: deze variabelen worden op Europees niveau enkel nog in oneven jaren bevraagd. In even jaren is enkel een vergelijking mogelijk van de gewesten en België, terwijl er in oneven jaren een Europese vergelijking gemaakt kan worden.

Metadata

Methodologie

Meer tekst en uitleg bij de berekening van deze cijfers kan je terugvinden in het volgend methodologisch rapport.