Ga verder naar de inhoud

Vlaanderen binnen Europa: Jobkenmerken

08 mrt. 2023 - volgende update voorzien: Lente 2024

Beschrijving

Binnen de cijferreeks Vlaanderen binnen Europa plaatsen we Vlaanderen en de andere gewesten in een Europees perspectief. Op deze cijferpagina bekijken we een aantal jobkenmerken zoals deeltijds- en (onvrijwillig) tijdelijk werk, flexibele arbeidsvormen, aandeel ondertewerkgestelden en kwalificatieniveau van de job.

De cijfers zijn afkomstig uit de Europese Labour Force Survey (LFS) en de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). Het gaat om een door Eurostat gecoördineerde bevraging in de lidstaten van de Europese Unie, waardoor de Europese landen onderling goed vergelijkbaar zijn. De uitvoering van de Belgische variant, de EAK, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). Jaarlijks vindt er een update van deze tijdreeksen plaats.

Metadata

Methodologie

Meer tekst en uitleg bij de berekening van deze cijfers kan je terugvinden in het volgend methodologisch rapport.